Naturen
 
Laksefisker Torskefisker Sildefisker Flyndrer Karper Matfisk Haier Andre land Diverse f. Fiske
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Fisk

 
 
 
 Image0096
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0228
 Haiens sidelinje
 Sidelinjen er en svakt synlig linje  på hver side av fiskene som går
 fra gjellene og til enden på halen.
 Den er et sanseorgan som oppfatter bevegelser og vibrasjoner i vannet rundt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0231
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0262
 Slik spiser koreanerne rå fisk.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0529