Naturen
 
Bier Veps,humler Fluer Sommerfugler Maur Mygg,lus Biller Gresshopper,øyest. - Diverse
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Bi.d

 
 
 
 Image0113
 Bikuben åpnet og sett ovenfra
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0114
 Ramme som settes ned i bikuben
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0115
 Noen av cellene har egg og larver, og andre er lager for pollen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0116
 Dronningen har lagt egg i cellene.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0118
 Egg og larver
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0121
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0120
 Fra larver til bier
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0122
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0252
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0123
 Bia ferdig utviklet   Dette er en drone ( hannbie).
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 Bikuber på 1400-tallet
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 Cellene er sekskantede
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0314
 Midd på larven til en honningbie
 
 
 
 TILBAKE